Vind jouw congres, conferentie, masterclass, seminar of symposium

Snel naar congressen in: Utrecht (Regio) | Noord-Holland | Zuid-Holland | Gelderland | België


Congressen in mei 2022


18 mei 2022 - Congres Basis GGZ - Arnhem

Het Congres Basis GGZ is hét evenement voor iedereen werkzaam in en om de Basis GGZ. Over mensgericht behandelen, bevlogenheid, traumasensitief werken, klimaatangst en meer. Geniet van inspirerende lezingen, werksessies en masterclasses - op locatie of online.

Bekijk congres


18 mei 2022 - Congres Diagnostiek van de toekomst - Maarssen

Hoe pathologie, klinische chemie en microbiologie samenwerken aan betere zorg? Hoe ziet de diagnostiek van de toekomst eruit? Kun je alle disciplines binnen de diagnostiek met elkaar verbinden? Dagvoorzitter prof. dr. Katrien Grünberg en de andere sprekers laten de mogelijkheden zien op het congres ‘Diagnostiek van de toekomst' en brengen zij alle componenten van de diagnostiek bij elkaar. Het wordt een interessante dag voor iedereen binnen de pathologie, klinische chemie en microbiologie die bezig is met IT in de laboratoria en diagnostiek.

Bekijk congres


19 mei 2022 - Communicatie Congres 2022 - Nieuwegein

Hoe pak je die nieuwe uitdaging aan? Wat moet er gebeuren om het team en jezelf in positie te brengen? Vragen én antwoorden die het CommunicatieCongres 2021 aan bod komen. Want er is maar één weg: Voorwaarts. Een praktisch event over de kansen, mogelijkheden en grenzen van het communicatievak.

Bekijk congres


19 mei 2022 - Zorgvernieuwing in versnelling: digitale revolutie ouderen- en thuiszorg - Online

Op 19 mei 2022 organiseren ActiZ, AlzheimerNL, Vilans, WDTM, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland het congres ‘Zorgvernieuwing in versnelling’. De ouderen- en thuiszorg in Nederland staat voor een enorme uitdaging. De productiviteit van zorgmedewerkers moet de komende jaren meer dan verdubbelen om aan de toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing te kunnen voldoen. Tegelijkertijd moeten zij ook met plezier hun werk kunnen blijven doen. Innoveren van de zorg is één van de strategieën de uitdagingen van nu en de toekomst het hoofd te bieden.

Bekijk congres


19 mei 2022 - Congres autismevriendelijker Vlaanderen - BEL Brussel

Met dit congres richt de Liga Autisme Vlaanderen de schijnwerpers op de brug tussen praktijk en wetenschap. De thema’s illustreren het belang van een sterke wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagdagelijkse praktijk. We hopen op 19 mei velen te inspireren, te motiveren en te versterken om samen te bouwen aan een autismevriendelijker Vlaanderen. De Liga Autisme Vlaanderen schaart zich achter het Vlaams Actieplan Autisme en pleit mee voor het belang van een autismespecifiek ondersteuningsaanbod in Vlaanderen. Niet alleen via onze projecten, maar ook aan de hand van ons congres willen we deze boodschap uitdragen en kracht bijzetten. De inhoud van de lezingen is vooral gericht naar professionele medewerkers, ook al zijn mensen met ASS en/of ouders of andere belanghebbenden uit het netwerk uiteraard welkom op ons congres.

Bekijk congres autismevriendelijker Vlaanderen


25 mei 2022 - Data Driven Healthcare - Jaarbeurs Utrecht

Data en data gedreven technologieën staan steeds vaker aan de basis van beslissingen en handelingen in de gezondheidszorg. De beschikbaarheid van medische gegevens en digitale gegevensuitwisseling in de zorg is daarbij essentieel. Door elektronisch gegevens met elkaar uit te wisselen kunnen professionals in de zorg betere zorg verlenen. Er is minder kans op fouten maar ook wordt er tijd bespaart die beter aan de patiënt besteed kan worden. Daarnaast krijgen patiënten meer regie over hun eigen gezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stimuleert dit. Zo wordt er gewerkt aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt (WEGIZ) en willen de nieuwe ministers inzetten op snellere digitalisering, inclusief betere gegevensoverdracht in de zorgsector. Tijdens het congres komen thema’s als elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, gepersonaliseerde zorgpaden en netwerkzorg uitgebreid aan bod. Via inspirerende keynotes en in diverse expertsessies wordt data gedreven werken vanuit Cure, Care, GGZ en Jeugdzorg belicht. Het netwerkcongres over digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

Bekijk congres


25 mei 2022 - Dag van de Functionaris Gegevensbescherming - Beatrix Theater Utrecht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) organiseert op 25 mei 2022 een congres voor functionarissen voor de gegevensbescherming (FG). Met deze 'Dag van de FG' wil de AP functionarissen voor de gegevensbescherming praktische handvatten geven voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en hen inhoudelijk inspireren.

Bekijk congres


25 mei 2022 - Telecom Insights 2022 - Spant! Bussum

Connectiviteit als belangrijkste randvoorwaarde voor digitalisering en innovatie. Uniek event voor de Telecom Sector met C-level sprekers, top onderwerpen en mogelijkheden voor interactie en netwerken. Telecom Insights 2022 is een fysiek congres. 400+ Mensen in de zaal, waarbij we de content ook online aanbieden voor maximale exposure en betrokkenheid. Zij worden in één dag bijgepraat over de stand van zaken en over de kansen en uitdagingen. Met gastheer Joep Stassen.

Bekijk congres


30 mei 2022 - Parkinsonnet Congres - Online

Het online ParkinsonNet congres is dit jaar op 30 mei met sprekers Maria van den Muijsenbergh, hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg, Bart Post, neuroloog, Annelien Oosterbaan, onderzoeker, ervaringsdeskundige en Maarten Nijkrake, fysiotherapeut

Bekijk congres


31 mei 2022 - Mammolaborant. Het langverwachte mammografie symposium - Pathé Ede

Brede scholingsdag voor de mammolaborant. Van patient tot radioloog komt aan het woord. Casuïstiek mag zeker niet ontbreken!

Bekijk congres


31 mei 2022 - Grip op AI en deepfakes in de informatiesamenleving - Media Villa Arnhem

Hoe houden we grip op de informatiesamenleving in tijden van AI en deepfakes? Op dinsdag 31 mei nemen Sander Duivestein en Simen Klok ons mee bij Media Villa Arnhem in hun visie op de vraag, hoe we grip houden op de informatiesamenleving nu kunstmatige intelligentie zich met het manipulatiespel gaat bemoeien.

Bekijk Media Villa Arnhem


30 mei en 1 juni 2022 - EPIC - Educational Pioneers and Innovators Conference - Van Nelle Fabriek, Rotterdam

EPIC is de Educational Pioneers and Innovators Conference. EPIC, georganiseerd door het Versnellingsplan, is een internationale conferentie gericht op het delen en versnellen van innovatieve toepassingen in het hoger onderwijs wereldwijd. Welke digitale transformaties vinden er op dit moment plaats in het hoger onderwijs? Wat zijn de wereldwijde trends in technologie-ondersteunde innovatie in het hoger onderwijs?

Bekijk congres (EN)


Tip: Vind ook jouw congres, conferentie, masterclass of symposium over autisme

Congressen juni/juli 2022


3 juni 2022 - Samen veranderen 2022 - Anders werken aan maatschappelijke transities - Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Maatschappelijke vraagstukken vragen om een integrale benadering om de complexiteit ervan te kunnen doorgronden en deze op waarde te schatten. Quick fixes bestaan niet als het om transities gaat op domein overstijgende vraagstukken rondom wonen, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Antwoorden, oplossingen, geitenpaadjes en andere manieren van werken vind je daarom steeds vaker over de grenzen van individuele organisaties heen. Zonder samenwerking, een meervoudig kijken naar de gezamenlijke ambities en een open mindset zijn maatschappelijke transities gedoemd te blijven hangen in fraaie bewoordingen en geduldig papier. Hoe kunt u dan wel duurzaam werken aan maatschappelijke transities met uw partners? Hoe verandert u samen en behaalt u de gezamenlijke doelstellingen? En wat vraagt dat van uw organisatie, uw medewerkers en van u zelf? Op 3 juni 2022 kijken diverse sprekers als Jan-Kees Helderman, Shirine Moerkerken, Elleke van Gelder, Karen den Hartog en Hester van Buren uit verschillende maatschappelijke organisaties samen met u en onder leiding van prof. Jaap Boonstra naar manieren om tot geslaagde veranderingen en betere onderlinge samenwerkingen te komen. Zodat u en uw partners samen optimaal bijdragen aan een goed leefklimaat waarin burgers veilig, gezond en vertrouwd kunnen samenleven.

Bekijk seminar Samen Veranderen 2022


8 juni 2022 - Masterclass Leidinggeven aan vastgoedteams - New Babylon Den Haag

Als vastgoedprofessional bent u al snel de helft van de werkweek kwijt aan samenwerken met collega's: vergaderen, projecten uitvoeren, brandjes blussen. Dat is nogal wat! Veel tijd en energie gaat verloren aan teamprocessen die we eigenlijk niet begrijpen. Tijd voor actie, want u kunt veel meer uit uw team halen. Maar hoe?Dat leert u op onze gloednieuwe Masterclass van Bregje Spijkerman, topdocent en auteur van bestseller ‘Navigeer je team naar succes’. U leert de samenwerking van uw team beter te managen en welke leiderschapsstijl voor u het beste werkt. We kijken naar teameffectiviteit en de kracht van hybride werken. Met de case ‘Eigen Haard’ door Ruscha van den Ende gaan we nog dieper in op de praktijk.

Bekijk masterclass


8 juni 2022 - Johanna Kinder Fonds Congres 2022 - Musis Sacrum, Arnhem

Het Johanna Kinder Fonds gelooft in een samenleving waarin alle kinderen kunnen participeren, met al hun talenten en ondanks hun verschillende beperkingen. Wil jij ons hiermee helpen? Want zij hebben jouw creativiteit nodig! Kom met onderzoeksplannen en ideeën en praat mee tijdens het geaccrediteerde JKF/ KFA Congres 2022 met het thema ‘Kansen voor participatie’. VRA heeft 4 studiepunten toegekend aan het congres. Accreditatie is aangevraagd bij NVK NVN NOV OG ADAP

Bekijk het JKF Congres 2022


8 - 9 juni 2022 - Integraal Vastgoed Rekenen - New Babylon Den Haag

Deze praktische opleiding is gericht op een goede financiële onderbouwing van vastgoedprojecten. U leert zelf Excel-rekenmodellen op te zetten, waarmee u handig alle relevante vastgoedvariabelen kunt beheersen en optimaliseren. Zowel voor nieuwbouw, renovatie, herontwikkeling en aan- of verkoopkeuzes. Ook actuele zaken zoals BENG, verduurzaming en de impact van de COVID-19 crisis.

Bekijk opleiding


9 juni 2022 - Congres architectuur in de zorg - Akoesticum Ede

De 13e editie van het congres Architectuur in de Zorg heeft als thema: “Architectuur in de Zorg: Van partituur tot uitvoering”. Het congres vindt plaats op donderdag 9 juni 2022 in het Akoesticum te Ede én online. Het congres is hét informatie- en netwerkplatform van professionals die in deze sector werkzaam zijn: DANW, GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz en de NVKI zijn de drijvende krachten achter dit congres.

Bekijk congres


9 juni 2022 - Avondseminar Het nieuwe Samenwerken - RDM Next Rotterdam

We staan voor grote uitdagingen zoals de verduurzaming, woningbouwopgave en betaalbaarheid. Complexe uitdagingen die we alleen door samen te werken in allianties succesvol kunnen realiseren. De samenwerkingspartners kennen echter een andere achtergrond, cultuur en belangen. Hoe realiseert u dan toch een efficiënt en effectief samenwerkingsproces? Wat zijn dé doorslaggevende factoren? Dat hoort u van Edwin Kaats (auteur van Managementboek van het jaar ‘Leren samenwerken tussen organisaties’). Vervolgens gaan we in gesprek met Carolien Gehrels (Arcadis), Bas van Rijsbergen (Gemeente Breda) en Phlip Boswinkel (Local).

Bekijk avondseminar


9 juni 2022 - Paris Proof Taxeren van vastgoed - New Babylon Den Haag

De mate van duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de waardebepaling van vastgoed. Dat draait vooral om energiezuinige gebouwen (conform NTA8800), oftewel Paris Proof. Naast banken en andere financiers, die duurzaamheid expliciet betrekken bij hun vastgoedfinancieringen, opteren ook beleggers, ontwikkelaars en huurders steeds vaker voor een duurzaam gebouw. Duurzaamheid heeft dus waarde, maar hoeveel is die duurzaamheidswaarde? Wat betekent dit voor het directe en indirecte rendement van de investeerder en de kosten van de gebruiker? Hoe verdisconteert u duurzaamheid in de marktwaarde? In 1 dag geven topexperts u een actueel overzicht, concrete handvatten en waardevolle tips voor een effectieve aanpak van Paris Proof waarderen. Wat zijn de voordelen, gevolgen en knelpunten? Waar liggen uw kansen en uitdagingen? Hoe gaat u om met de 'next step': circulair vastgoed?

Bekijk cursus


9 juni 2022 - Toezicht in Transitie 2022 – Next level toezicht in de praktijk - HCB Seminarreeks - Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

Wat verstaan we onder Next Level toezicht? Waarom is begrip van de context belangrijk Wat betekent Next Level toezicht in de praktijk? Welke eisen stelt het aan de toezichthouder? Hoe werken houding, gedrag en cultuur in op naleving? Legitimiteit, positionering en ontwikkeling van toezicht. Met ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk gaat u aan de slag met deze actuele thema’s. Er is veel ruimte voor discussie met de keynote-speakers en met uw collega-toezichthouders. Aan het eind van elke seminar heeft u meer inzicht in de besproken actuele ontwikkeling en vooral in de manier waarop u die kunt betrekken bij uw toezicht: welke kansen en risico’s zien we en hoe kunt u er zelf mee aan de slag in uw praktijk? De seminarreeks is op donderdag 9 juni, vrijdag 17 juni en donderdag 7 juli 2022 van 13.00 – 16.30 uur voorafgegaan door een gezamenlijke lunch vanaf 12.30 uur

Bekijk seminarreeks Toezicht in Transitie 2022


10 juni 2022 - Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid - Driebergen

Op 10 juni 2022 is er alweer de 3e editie van het Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid. Je wordt in één dag bijgepraat over digitale toegankelijkheid. De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. toegankelijk van games, WCAG 2.2, UX Design en toegankelijkheid, toegankelijkheid en de structuur van teksten, handige tools om je online performance van al je sites in kaart te brengen en laaggeletterdheid.

Bekijk congres


11-14 juni 2022 - European Vascular Course 2022 - MECC Maastricht

Het 25e European Vascular Course bestaat uit inspirerende lezingen over arteriële, veneuze, vasculaire toegang en cardiovasculaire onderwerpen. Het praktische programma zal meer dan 250 workshops bevatten over chirurgische anatomie, diagnostiek, medisch management, besluitvorming, simulatie, teamtraining, open en endovasculaire technieken en wetenschappelijke publicaties.

Bekijk congres (EN)


15 juni 2022 - Congres Leefstijlpsychiatrie in de klinische praktijk - Vianen

Een congres over leefstijlpsychiatrie over beïnvloedbare leefstijlfactoren zoals beweging, voeding, slaap en niet roken bij mensen met psychische klachten herstel kan bespoedigen en verergering van klachten en terugval kan voorkomen. Het verbeteren van leefstijlgedrag is daarmee een serieuze behandeloptie geworden, naast en als aanvulling op traditionele farmacologische en psychologische behandelingen. Maar hoe kun je psychiatrie en leefstijl integreren en implementeren in de klinische praktijk? Dit congres biedt handvatten die direct toepasbaar zijn om leefstijl onderdeel te maken van het behandelplan.

Bekijk congres psychiatrie


16 juni 2022 - Windday 2022 - Felison Cruise Terminal, IJmuiden

Zowel op land als op zee waait het in Nederland hard en veel. Dat maakt de kracht van de wind essentieel voor onze nieuwe groene economie. Wind is de goedkoopste bron van duurzame energie voor een duurzame samenleving en voor een industrie die kan concurreren op de wereldmarkt.Tegelijkertijd zijn deze hoge turbines de iconen van de energietransitie. En vangen ze ook tegenwind – juridisch, ecologisch, maatschappelijk en soms zelfs economisch. Want elke transitie doet ergens pijn. Dit vereist veel meer samenwerking van alle stakeholders binnen de sector. Overheden, industrie, kennisinstellingen en burgers die de handen ineen slaan en hun passie en enthousiasme voor de wind van de daken schreeuwen. Zodat we kunnen blijven bouwen aan een betrouwbaar, betaalbaar en goed werkend energiesysteem. De WindDay 2022 in IJmuiden brengt op 16 juni alle stakeholders bij elkaar om te netwerken, ideeën en inzichten uit wisselen en aan de slag te gaan.

Bekijk Windday 2022


16 juni 2022 - Grootste Kennisfestival van Nederland - De Gasfabriek, Deventer

Tijdens Het Grootste Kennisfestival van Nederland kom je alles te weten over 'Innovatief Organiseren' op een festival met interessante sprekers zoals bijv. Jim Stolze op het terrein van de Gasfabriek in Deventer.

Bekijk het Grootste Kennisfestival


16 juni 2022 - CM Nationale Controllersdag 2022 - De Gasfabriek, Deventer

Op donderdag 16 juni 2022 vindt de 32e editie van de Nationale Controllersdag plaats. Dit jaar is het thema “De controller als verbinder”. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie, uw team, uzelf en uw collega’s klaar zijn voor de uitdagingen die nu en in de toekomst op jullie afkomen. En hoe blijft u daarin innoveren en ontwikkelen. Een dag voor financials die durven te innoveren. Vol nieuwe inzichten, kennis en praktisch toepasbare tips van topsprekers over de belangrijke thema’s die u als controller nu bezighouden. Een nieuw concept, andere setting, ander programma. Want dit jaar ontvangen we u op het festivalterrein van het Grootste Kennisfestival van Nederland aan de Zutphenseweg in Deventer. Dat biedt veel extra’s! Vanaf 13.00 heeft u niet alleen toegang tot het programma van de Nationale Controllersdag, maar ook tot de 11 andere podia van het festival. Met nog meer interessante sessies van in totaal maar liefst 75 topsprekers, afgewisseld met muziek, een controllersplein om te netwerken en met lekker eten en drinken. Kies zelf maar, u bent aan zet tijdens de Nationale Controllerdag! U ontvangt voor uw deelname 6 PE-uren.

Bekijk de CM Nationale Controllersdag 2022


16 juni 2022 - NIMA Marketing Day - Utrecht

Een marketingfestival met marketeers in de hoofdrol, die hun eigen verhalen delen over echte marketinguitdagingen, die soms geweldig uitpakten en soms wat minder, maar waar je altijd iets van opsteekt. DeFabrique in Utrecht fungeert wederom als ‘festivalterrein’ voor NIMA Marketing Day, dé dag in het jaar die je niet mag missen als marketeer.

Bekijk congres


16 juni 2022 - Autisme bij meisjes en vrouwen - Online

Autisme komt minder vaak voor bij vrouwen dan bij mannen. Tegelijkertijd lijkt het ook minder vaak herkend te worden. Dit komt onder andere doordat autisme bij meisjes en vrouwen er – op het eerste gezicht – anders uit kan zien. Maar ook omdat veel vrouwen met autisme er alles aan doen om ‘normaal’ gevonden te worden. Ze proberen hun moeilijkheden en problemen zoveel mogelijk te verbergen. Hoewel meisjes en vrouwen vaak zeer succesvol kunnen zijn in het camoufleren van autistische kenmerken, kan dit een hoge tol eisen. Geregeld krijgen ze hierdoor bijkomende lichamelijke en psychische klachten, zoals angst, depressie en burn-out. Behandeling van deze klachten helpt maar tijdelijk, onvoldoende of zelfs averechts, omdat er geen rekening wordt gehouden met het onderliggende autisme. Het is daarom van groot belang dat er meer aandacht komt voor hoe autisme er bij vrouwen uitziet, zodat dit beter herkend wordt en passende behandeling ingezet kan worden. In deze online-workshop staat Els Blijd-Hoogewys stil bij de kenmerken van autistische meisjes en vrouwen, waar zij tegenaan kunnen lopen en hoe hierop in de behandeling kan worden ingespeeld.

Bekijk online workshop Autisme bij meisjes en vrouwen


21 juni 2022 - Employer & internal branding - Marketingminds - STOOM, Apeldoorn

Een inspirerende avond over de uitdagingen van de arbeidsmarkt en hoe je medewerkers merkambassadeurs worden. Deze arbeidsmarkt is misschien wel de grootste rem op de groei van je merk. Dus, hoe zorg je ervoor dat mensen juist voor jouw merk willen werken? En minstens zo belangrijk, hoe houd je medewerkers geboeid? Maar deze avond gaat ook over hoe je merk wordt uitgedragen door jouw medewerkers. Met als spreekster Katinka Huijberst, managing director van bureau PROOF. Merkbeleving begint intern, want het contact dat medewerkers met jouw klanten hebben, heeft veel impact op de beleving van je merk. Verwacht deze avond flink wat concrete tips & tricks, en inspirerende cases over employer én internal branding. Kom ook naar Marketingminds in STOOM, een prachtige industriële ruimte gelegen in het voormalige ketelhuis van de Zwitsalfabriek in Apeldoorn.

Bekijk live event Employer & internal branding


21 juni 2022 - Het TopFot Event - Samen aan de slag - De Gasfabriek, Deventer

Op 21 juni 2022 is het zover: TOPFIT (TechMed) organiseert de eerste edititie van Het TOPFIT Event in De Gasfabriek in Deventer. We gaan aan de slag met ons gezamenlijk doel: zorgen dat inwoners van Oost-Nederland langer fit en gezond blijven. We maken nader kennis, verdiepen ons in de verschillende TOPFIT-programma’s en verkennen kansen om in te spelen op subsidiemogelijkheden. We brainstormen over concrete initiatieven en kijken hoe we resultaten van projecten beschikbaar maken voor Oost-Nederland. Dit doen we via een afwisselend programma met interactieve workshops, gelegenheid om te netwerken en een sportieve verrassing. TOPFIT is een groot samenwerkingsverband van universiteiten (waaronder de UT/TechMed), ziekenhuizen, hogescholen, beroepsopleidingen, gemeentes, bedrijven én inwoners in Gelderland en Overijssel.

Bekijk het TopFit Event


19 - 21 juni 2022 - 19E Internationaal congres ESCAP - Netwerken in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie - Maastricht

Het ESCAP netwerken in de Kinder- en Jeugd Psychiatrie Congres 2022 zal worden gehouden in Maastricht onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse ESCAP lid: de kinder- en jeugdfaculteit van de NVvP, de Nederlandse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Het thema van het ESCAP 2022 Congres in Maastricht zal zijn: 'Netwerken in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie'.

Bekijk psychiatrie congres (EN)


22 juni 2022 - Learning Innovators Festival 2022 - Utrecht

Goed nieuws voor iedereen die geïnteresseerd is in innovatief, effectief leren & doceren.! Of je nu een trainer, HR manager, docent, L&D medewerker, onderwijskundige of gewoon nieuwsgierig bent, op 22 juni 2022 vind het Learning Innovators Festival 2022 in Utrecht plaats!

Bekijk Learning Innovators Festival 2022


21 - 22 juni 2022 - Masterclass Vastgoed Rekenen - New Babylon Den Haag

Tijdens deze Masterclass leert u slimme analysemodellen in Excel te bouwen, waarmee u uw vastgoedprojecten gericht kunt sturen! Met deze strategische rekenmodellen brengt u zowel de vastgoedkansen als de financiële projectrisico's in kaart. Denk aan zaken zoals BENG, verduurzaming en zelfs de impact van de COVID-19 crisis. U leert hoe u uw projectrisico's kunt verkleinen en het rendement kunt optimaliseren. Om dit te oefenen gaan we rekenen aan complexe praktijkcases, waarbij u ook uw eigen projecten kunt inbrengen! Kortom, u wordt de financieel (risico)manager van uw projecten.

Bekijk masterclass


23 - 24 juni 2022 - Congres 2022 - Instituut van Internal Auditors - AFAS theater Leusden

IIA Nederland Congres 2022IIA Nederland is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland en houdt het IIA Congres op 23 en 24 juni 2022 met het thema moed & veerkracht. Jim Jansen is de dagvoorzitter. Wat gebeurt er in een post-coronawereld? De wereld verandert razendsnel en het vereist moed om dingen anders te durven doen. Ook als Internal Auditor. Moed en veerkracht zijn nodig om over je eigen functie heen te stappen. Geen zwarte letters op het witte papier zetten. Met veel plezier kijken we terug naar ons congres van 2021. Reinvent & Reconnect. Door de Covid-19 perikelen geheel nieuw uitgevonden. Hybride. Ook dit jaar biedt IIA Nederland jullie wederom een keuze aan: live aanwezig zijn in het AFAS theater Leusden of de livestream bijwonen.

Bekijk IIA Nederland congres 2022


23 juni 2022 - C-day - Hét nationaal vakcongres voor communicatieprofessionals - Spant! Bussum

C-day, hét nationaal vakcongres voor communicatieprofessionals. Logeion presenteert tweejaarlijks de communicatietrends. Tijdens de ochtend zet Logeion jou in je denken en doen in beweging met de Logeion trends als brandstof. Dit doen we samen met Lucas De Man, filosoof, innovator, tv-maker en veelgevraagd (inter)nationale spreker. In de middag heb je keuze uit diverse verdiepingssessies en talkshows.

Bekijk C-day 2022


23 juni 2022 - Psychiatrie in de Thuiszorg - Utrecht

Angststoornissen, psychose en persoonlijkheidsproblematiek. Je komt ze allemaal tegen in je werk in de thuiszorg. Maar hoe herken je verschillende stoornissen en wat kun jij voor je cliënten betekenen? In het gloednieuwe congres Psychiatrie in de thuiszorg voor verpleegkundigen of verzorgenden in de thuiszorg krijg je handvatten om met gedrag om te gaan dat voortkomt uit psychiatrische aandoeningen en hoe je de zorg zo optimaal mogelijk laat verlopen voor jouw cliënten. Geaccrediteerd voor 5 punten door het Kwaliteitsregister V&VN.

Bekijk congres psychiatrie in de thuiszorg


27 juni 2022 - Kids en Jongeren Marketing Congres 2022 - Jaarbeurs Utrecht

The Game Changer Edition; de wereld van kids en jongeren is plotseling veranderd. Hoe ga je daar als merk mee om? Er moeten als organisatie belangrijke beslissingen worden genomen, wat is nu een goede marketing- of communicatiestrategie? Marketing en communicatie zijn belangrijker dan ooit voor merken om hun publiek te bereiken. Dat hoor en leer je op het Kids en Jongeren Marketing congres 2022

Bekijk Kids en Jongeren Marketing Congres


28 juni 2022 - Jaarcongres Verandermanagement 2022 - AFAS Leusden

Wat is toch het geheim van succesvol veranderen? Wat zegt wetenschappelijk onderzoek? En hoe vertaal je dat naar de praktijk? Voor jezelf, jouw team en organisatie? Je hoort het tijdens de 10e editie van het Jaarcongres Verandermanagement. Een dag vol nieuwe inzichten, kennis en praktisch toepasbare tips van topsprekers over de belangrijke thema’s die jou nu bezighouden. Met o.a. Ben Tiggelaar, Jitske Kramer, Arend Ardon, Gabriël Anthonio en Japke-d. Bouma.

Bekijk het Jaarcongres Verandermanagement


29 juni 2022 - Congres Autisme, een concept in beweging - Hotel Figi Zeist

Steeds meer blijkt dat autisme een andere informatieverwerking betreft en niet zozeer een prikkelgevoeligheid. De mate van psychische kwetsbaarheid die hieruit voortkomt en de variatie hierin vraagt om hulp op maat. Sprekers als Linsey Wijburg, Wouter Staal, Marije Swets en Hilgo Bruining gaan in op actuele thema’s die jou als professional helpen om cliënten met ASS beter te begeleiden en behandelen. Twee sessies naar keuze leren je over autisme en onderwijs, EMDR, een volwaardig leven en ACT.

Bekijk congres autisme


28 en 29 juni 2022 - VNG Jaarcongres - Gemeenten in de wereld: samen maken we het verschil - Westfriesland

Elkaar ‘gewoon’ weer op locatie ontmoeten: na twee jaar is het op 28 en 29 juni eindelijk weer zover op het VNG Jaarcongres in Westfriesland. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nodigt alle gemeentebestuurders daarom van harte uit voor een Jaarcongres vol inspiratie. En u kunt zelfs ook een middag eerder komen om een teambuildingsessie speciaal voor (nieuwe) colleges te volgen. Zo wordt Westfriesland deze dagen het decor waar gemeentebestuurders uit heel Nederland elkaar kunnen ontmoeten en samen het verschil maken. Natuurlijk kunt u de Jaarrede van de VNG-voorzitter en de Algemene Ledenvergadering op woensdagochtend 29 juni ook digitaal volgen op onze website.

Bekijk jaarcongres VNG 2022


29 en 30 juni 2022 - Webwinkel Vakdagen 2022 - Leading in Digital Commerce - Jaarbeurs Utrecht

De Webwinkel Vakdagen zijn al 15 jaar hét ontmoetingsplatform voor de gehele e-commerce branche. Nu, meer dan ooit, zijn wij er om organisaties te ondersteunen om hun digitale en e-commerce ambities waar te maken. Door kennis, kunde en contacten te bieden waar direct van geprofiteerd kan worden. Als expert op het gebied van digital commerce kan je tijdens de Webwinkel Vakdagen jouw nieuwe inzichten en inspiratie verwerven en je netwerk vergroten. Er staan 250 e-commerce leveranciers en meer dan 200 inspirerende sprekers klaar om jou te inspireren en adviseren rondom digitalisering, e-commerce en digitale marketing.

Bekijk Webwinkel Vakdagen 2022


29 juni, 30 juni en 1 juli 2022 - Jaarcongres Nederlands Oogheelkundig Gezelschap - Groningen

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van oogartsen. Het jaarcongres NOG 2022 over oogheelkunde zal op woensdag 29, donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 2022 in Martiniplaza te Groningen plaatsvinden. Bekijk de agenda en programma van het jaarcongres oogheelkunde op de website van het NOG.

Bekijk congres Oogheelkunde


30 juni 2022 - Masterclass Samenwerken voor Vastgoedprofessionals - New Babylon Den Haag

Samenwerken is een must voor u als vastgoedprofessional. Dat wordt steeds complexer door de grote opgaven van verduurzaming, woningbouwversnelling en betaalbaarheid. Een meer integrale aanpak is noodzakelijk. Daardoor wordt samenwerken in de vastgoedketen zelfs essentieel. Hoe komt u echter tot een geslaagde samenwerking? Deze masterclass biedt u waardevolle handvatten. In 1 dag krijgt u een stevige basis voor uw toekomstige samenwerkingen. Topdocenten in samenwerken én bestsellerauteurs Freek van Berkel en Edwin Kaats leren u de meest relevante aspecten van succesvol samenwerken. Zij geven praktische handvatten waarmee u direct aan de slag kunt gaan in uw vastgoedpraktijk. En u hoort de interessante Stadshuwelijk-benadering van BPD.

Bekijk masterclass


5 juli 2022 - Masterclass Gehandicaptenzorg - Zwolle

Wil jij nieuwe kennis opdoen over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? De Masterclass Gehandicaptenzorg is speciaal voor de zorgverleners die verbreding en verdieping zoeken. Tijdens dit congres vertellen experts over nieuwe inzichten omtrent gezondheidsproblemen bij mensen een verstandelijke beperking. Leer alles over gezondheidsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze masterclass is bedoeld voor zorgprofessionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Met name begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen en geaccrediteerd voor 5 punten bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Bekijk masterclass


8 juli 2022 - FreelanceFest - Utrecht

Kom ook naar de eerste editie van FreelanceFest - Hét must-attend event voor freelance digital makers, creatives en innovators. FreelanceFest wordt georganiseerd voor en door freelancers uit de digitale en creatieve industrie, die kennis en inspiratie op willen halen voor happy freelancing en hun netwerk willen uitbreiden. Luister naar inspirerende en vooral praktische talks, breid je netwerk uit met andere freelance creatieven, techies, fixers, marketeers en innovators en sluit de middag af met een goede borrel of theetje. Het FreelanceFest vind plaats bij Basecamp, het voormalige Bol.com gebouw in Utrecht. FreelanceFest is powered by... Fring.work: de #1 community voor digital freelance werk.

Bekijk FreelanceFest


12 juli 2022 - European Conference of Science Journalism - Leiden

The European Conference of Science Journalism is a conference for professional science journalists and related professions. In addition, it is a moment in time to meet each other in real life, if that is possible, and to continue discussing the profession of science journalist.

Bekijk congres (EN)


September 2022


31 augustus t/m 3 september 2022 - ECHA 2022 Conferentie - Empowering Talent - World Forum Den Haag

Van 31 augustus t/m 3 september 2022 vindt de 2-jaarlijkse internationale ECHA 2022 Conferentie plaats bij het World Forum in Den Haag. Deze conferentie wordt georganiseerd door het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling draagt NTCN bij aan het stimuleren van talenten en creativiteit bij kinderen, jongeren en volwassenen. The National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) is part of the European Talent Support Network (ETSN). Our mission is to support talents and creativity in children, adolescents, and (young) adults in the Netherlands.

Bekijk congres


8 en 9 september 2022 - DigiMarCon Netherlands 2022 - Digital Marketing, Media and Advertising Conference & Exhibition - Amsterdam

De 4e jaarlijkse DigiMarCon Netherlands, de belangrijkste conferentie en beurs voor digitale marketing, media en reclame in Europa, keert terug van 8 tot 9 september 2022 in het iconische Johan Cruijff ArenA Stadion in Amsterdam, Nederland. Doe mee met uw collega's in-person of online voor 2 dagen boordevol digitale marketing best practices, de laatste trends, praktische oplossingen, strategie en netwerken, bekijk ook de volgende generatie van technologie & innovatie; Internet, Mobile, AdTech, MarTech & SaaS-technologie. Maak deel uit van DigiMarCon Netherlands 2022 en ontdek hoe u als marketeer kunt gedijen en slagen in een snel evoluerende digitale wereld. Top keynotes, case studies, strategie sessies, networking en meer in een veilige en hygiënische omgeving! DigiMarCon Netherlands 2022 bevat onderwerpen als conversationele marketing, gegevenswetenschap & Big Data, videomarketing, marketingautomatisering, e-mailmarketing, analytics, UX, conversie, voice en meer.

Bekijk DigiMarCon Netherlands 2022 (EN)

DigiMarCon Netherlands 2022 Amsterdam
13 en 14 september 2022 - 1e Vlaams Congres Geestelijke Gezondheid bij Kinderen & Jongeren 'In Contact' - Antwerpen

Op 13 & 14 september 2022 zal in Antwerpen het 1e Vlaams Congres Geestelijke Gezondheid bij Kinderen & Jongeren plaatsvinden. Het voormalig Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -Psychotherapie onderging een naamswijziging om het interdisciplinair karakter en alle vormen van interventie beter te weerspiegelen. ZNA UKJA en CAPRI Jeugd van UAntwerpen staan in voor de organisatie van dit tweejaarlijks forum. Hier kunnen alle professionelen en geïnteresseerden, binnen de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, elkaar ontmoeten en kennis/ervaringen uitwisselen en met elkaar 'in contact komen'.

Bekijk congres


14 september 2022 - Het CarVascGer Congres 2022 - Utrecht

Het CarVascGer Congres 2022 gaat over belangrijke ontwikkelingen over cardiovasculaire aandoeningen bij oudere patiënten onderling te delen met specialisten betrokken bij de zorg voor deze, vaak complexe en kwetsbare patiënten.

Bekijk congres


14 september 2022 - Hét Wet Zorg en Dwang congres - Jaarbeurs, Beatrix Theater Utrecht

Leer alles wat je moet weten over de Wet Zorg en dwang. Het doel van de Wet zorg en dwang is om de rechtspositie van cliënten met een verstandelijke beperking of dementie te beschermen. Dat moet leiden tot minder onvrijwillige zorg. Hoe gaat dit in de praktijk? Wat leren de eerste ervaringen ons? Tijdens dit interactieve congres gaan gerenommeerde experts als Brenda Frederiks en Teun Toebes met jou hierover in gesprek. Dit congres is voor een breed publiek toegankelijk, zowel verpleegkundigen, verzorgenden als andere zorgprofessionals zijn welkom. Dit congres is geaccrediteerd voor 5 punten bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Bekijk congres


14 september 2022 - iBestuur Congres 2022 - Den Haag

Het iBestuur Congres 2022 heeft als thema “digitalisering en de menselijke maat”. In een dag bent u weer helemaal op de hoogte: Wat speelt er, waar moet ik mee aan de slag en hoe doen anderen het? Ook dit jaar organiseren we weer een hybride programma met een aantrekkelijk breakout programma én een programma op locatie voor bestuurders.Het iBestuur Congres 2022 is de plek waar overheid en marktpartijen elkaar online en fysiek ontmoeten. Om kennis op te doen over digitalisering van de overheid en de rol bij het aanpakken van (maatschappelijke) vraagstukken. Een initiatief van VNG, Ministerie van BZK, Ministerie van EZK, Ministerie van JenV, IPO i.s.m. ECP Platform voor de InformatieSamenleving en NLdigital.

Bekijk congres


19 september 2022 - Amsterdam Business Forum 2022 - AFAS Live – Amsterdam

Future Focused Leadership. Amsterdam Business Forum wordt uw beste werkdag van 2022. Zet je schrap voor een geweldig evenement vol wijsheid, inspiratie en ervaring. Wij garanderen dat u naar uw kantoor terugkeert met een hoofd vol nieuwe ideeën, vlammen in uw ogen en nieuwe zakenvrienden. Met sprekers als Yuval Noah Harari, Amy Edmundson en Alexander Osterwalder.

Bekijk congres


20 en 21 september 2022 - Marketing Insights Event - Jaarbeurs Utrecht

Op 20 & 21 september 2022 vindt de 20ste editie plaats van Nederlands grootste Marketing Insights Event (MIE 2022), hèt event op gebied van Insights, Data en Analytics. Met maar liefst 70 kwalitatieve lezingen, workshops en masterclasses presenteren we de laatste trends en ontwikkelingen in ons vakgebied aan 1500 (digital) marketeers, data-analisten, researchers en andere insights-professionals. Met sessies van vooraanstaande impactorganisaties zoals Walibi Holland, TUI, Too Good to go en heel veel anderen! Twee dagen lang staat het Supernova (onderdeel van de Jaarbeurs Utrecht) in het teken van ‘Celebrate MIE’, ondergedompeld in feestelijke sferen, een uitgebreide netwerkborrel met een DJ, een paar leuke verassingen en natuurlijk het allerbeste op gebied van Data & Insights. En deze keer gelukkig weer met heel veel mensen bij elkaar!

Bekijk Marketing Insights Event (MIE 2022)


22 september 2022 - Conversational Conference - Jaarbeurs Utrecht

Hét event over chat, messaging, voice, AI & chatbots. Een excellente digitale strategie is key als het gaat om klantcontact. Hoe dragen voice en chatbots bij aan de bereikbaarheid, reputatie en klanttevredenheid van jouw organisatie? En hoe slaag je erin om je customer service team of contact center omnichannel in te richten, en tegelijk ook toch snel én persoonlijk te communiceren? Tijdens de 6e editie van Conversational Conference deelden 15+ experts wat er speelt op het vlak van digitalisering en automatisering van klantcontact, mede onder invloed van de veranderingen in de samenleving.

Bekijk Conversational Conference


22 september 2022 - F-ACT Congres 2022 - Spoorzone Tilburg

GGz Breburg organiseert in samenwerking met F-ACT Nederland op 22 september 2022 de negentiende editie van het landelijke F-ACT Congres in de Spoorzone in Tilburg. Het centrale thema wordt: F-ACT past! Passende zorg binnen F-ACT is waardengedreven, wordt samen besloten en vormgegeven en maakt gebruik van nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Voor F-ACT betekent dat terug naar de kern, de doorontwikkeling van het netwerk en het vormgeven van een passend aanbod waarbij we waken voor zowel onder- als overbehandeling, gebruikmakend van nieuwe technologieën (o.a. beeldbellen, digitale modules) en recente ervaringen en wetenschappelijke bevindingen. Accreditatie is in aanvraag voor NVvP, VVGN, FGzPt, NIP/NVO, VGCt, VSR, VV&VN, Registerplein en SKJ.

Bekijk F-ACT Congres 2022


23 september 2022 - Acute Zorg Congres 2022 - Den Bosch

Hét Spoedeisende Hulp congres voor artsen, verpleegkundigen, medische hulpverleners, toekomstige medische professionals en ketenpartners in zowel de klinische als preklinische sector. Met accreditatie van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Verpleegkundig Specialisten Register (VSR), Nederlandse Vereniging Bachelor Medische Hulpverleners (NVBMH), Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en Nederlandse Associatie van Physician Assistents (NAPA). Kom op 23 september naar het Acute Zorg Congres in de Brabanthallen in Den Bosch.

Bekijk Acute Zorg Congres 2022


29 september 2022 - Product Owner Event 2022 - Rotterdam

Hét event voor product owners in 2022. Een halve dag vol inspirerende sprekers en leuke workshops voor de product owner.

Bekijk Product Owner Event 2022


27-30 september 2022 - Dutch Liver Week - NVH - Double Tree by Hilton - Amsterdam

De Dutch Liver Week bestaat uit twee onderdelen waarvoor apart kan worden ingeschreven, nl. de Echocursus (dinsdag) en de cursus Klinische Hepatologie (woensdag t/m vrijdag). De Dutch Liver Week wordt jaarlijks georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie, in samenwerking met de Vlaamse Universiteiten. Het congres is voor MDL-artsen, internisten, chirurgen, radiologen, virologen, pathologen, arts-onderzoekers, physician assistants en verpleegkundigen. Accreditatie via Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL), Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en RIZIV (voor de Belgische deelnemers).

Bekijk Dutch Liver Week 2022


Oktober 2022


4 oktober 2022 - V&VN Longverpleegkundigen Jaarcongres 2022 - Egmond aan Zee

~Het inspirerende V&VN Longverpleegkundigen Jaarcongres 2022 zal plaatsvinden op 4 oktober 2022. Save the date!

Bekijk het V&VN Longverpleegkundigen Jaarcongres 2022


5 oktober 2022 - NVON Bèta & Technologie Festival - Harderwijk

Op woensdag 5 oktober 2022 vindt de volgende editie van het NVON Bèta & Technologie Festival plaats in Harderwijk bij het Bouw & Infra Park. Een dag vol inspiratie op het gebied van bèta & technologie in het voortgezet onderwijs. Het programma zal gericht zijn op zowel docenten als TOA’s, werkzaam in het vmbo, havo of vwo (onder- en bovenbouw).

Bekijk het NVON Bèta & Technologie Festival


5 t/m 7 oktober 2022 - 2022 INSA Conference - Egmond aan Zee

INSA’s yearly conference is an international, interdisciplinary event. This year it will be held in the Netherlands, in the charming coastal town of Egmond aan Zee. The International Network for School Attendance (INSA) promotes school attendance and responds to school attendance problems. Join us from October 5th to 7th at Hotel Zuiderduin, a terrific venue for networking, relaxing, and learning about current initiatives and future plans to advance our collective work in the field of school attendance. The theme for the Conference is ‘Making Waves to Advance School Attendance’.

Bekijk congres (EN)


6 oktober 2022 - Nationaal Congres Farmacotherapie in de Psychiatrie 2022 - Utrecht

Het Nationaal Congres Farmacotherapie in de psychiatrie is in Nederland en België al vele jaren een begrip bij psychiaters, apothekers, verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Farmacotherapie in de psychiatrie brengt u in drie plenaire sessies en twee interactieve workshoprondes op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de psychofarmacologie van het afgelopen jaar. Accreditatie is aangevraagd voor 5 nascholingsuren bij de NVvP, NVZA, KNMP en het VSR.

Bekijk het Cloud congres


6 oktober 2022 - Cloud Congres - Vernieuwen en versnellen - The Hague Conference Centre

Cloud wordt overal genoemd als belangrijke enabler van innovatie en de digitale transformatie. We weten allemaal dat de cloud zorgt voor flexibiliteit en schaalbaarheid. Maar hoe zet je alle voordelen die de cloud biedt nu zodanig in dat je sneller kunt innoveren en transformeren? Het Cloud Congres is bedoeld voor beslissers en beïnvloeders in gebruikersorganisaties als o.a. IT-managers, IT-architecten, business development managers, delivery managers, service managers, IT-adviseurs/-consultants die (mede) beslissen over het gebruik en de toepassingen van de cloud binnen hun organisatie. Met sprekers van NEXT Amsterdam, Picnic, TNO, Securify, AvePoint en Solvinity

Bekijk het Cloud congres


6 en 7 oktober 2022 - 14e jaarcongres V&VN Verpleegkundig Specialisten 2022 - Noordwijkerhout

#WIJ ZIJN is het thema van het 14e jaarcongres van de beroepsvereniging voor verpleegkundig specialisten. #WIJ ZIJN geeft aan dat we onderling sterk verbonden zijn door ons beroep, onze kennis en onze passie. Verpleegkundig specialisten zijn bevoegd en bekwaam in ons vakgebied. Het jaarcongres is bij uitstek de plaats om dit te laten zien aan je collega’s en andere geïnteresseerden. Een connectie maken door de “verpleegkundige wereld” te verbinden met de “medische wereld” is een belangrijke rol van de verpleegkundig specialist. Maar ook de verbinding tussen de patiënt en andere zorgverleners, de verbinding tussen de eerste- en tweedelijns zorg en de vele andere partners: de verpleegkundig specialist is bij uitstek geschikt om oude en nieuwe connecties te leggen en nieuwe samenwerkingsverbanden te scheppen.

Bekijk congres


6 en 7 oktober 2022 - Het Nationaal Onderwijs Congres 2022 - Bussum

Hét congres voor professionals in het onderwijs. Het Nationaal Onderwijs Congres 2022 in 't Spant in Bussum biedt op 6 en 7 oktober 2022 inspirerende sessies en best practises om geluk te vinden in de dagelijkse chaos en geeft handvatten om jouw onderwijsomgeving chaos-proof te maken. Topsprekers als Erik van ‘t Zelfde, Jan van Halst, Paul Baan en Meester Jesper, interactieve pleinen, cabaret, de prachtige locatie en heerlijke versnaperingen maken de dag tot een ware beleving.

Bekijk congres


8 oktober 2022 - Ergotherapie Jaarcongres 2022 - Den Bosch

Op zaterdag 8 oktober 2022 vindt het Ergotherapie Jaarcongres 2022 plaats in Den Bosch. Het programma bestaat uit keynote- en workshopprogramma voor ergotherapeuten en zal deels parallel aan elkaar te laten lopen. Na afloop van het congres is ook nog mogelijk om sessies terug te kijken. Ben jij ergotherapeut? Kom ook naar het jaarcongres!

Bekijk congres


8 en 9 oktober 2022 - Autminds - Online

Autminds 2022 is een live congres op 8 (&9) oktober 2022. Er zijn lezingen, workshops en discussies die je kunt volgen. Autminds biedt een plek waar mensen met autisme kunnen oefenen met sociaal gedrag, communicatie, het deelnemen aan groepen en/of het zelf presenteren of geven van een lezing of workshop. Autminds vervult meerdere functies. Het is een educatieve conferentie, oefenplek en toepassing van ervaringskennis in de praktijk voor en door mensen met autisme.

Bekijk Autminds


10 oktober 2022 - Nationaal Congres Evenementen - Dordrecht

Het eerstkomende Nationaal Congres Evenementen vindt plaats op 10 oktober 2022 in Dordrecht. De 7e editie heeft als thema ‘Een plek voor evenementen’. De laatste reguliere editie was in 2019 in Deventer. De organisatie is in handen van Respons in samenwerking met gastgemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing & Partners. De Stichting Nationale Evenementenprijzen komt met een alternatief dat moet bijdragen aan de professionalisering van de sector publieksevenementen. Op de lijst van deelnemers staan onder anderen organisatoren, eventlocaties, toeleveranciers en medewerkers van overheden en marketingorganisaties. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en diverse workshops. Bij de invulling wordt rekening gehouden met de diversiteit aan deelnemers.

Bekijk het Nationaal Congres Evenementen


12 oktober 2022 - NIVE Controllerscongres voor de financial 2022 - Maarssen

Verantwoord in business, duurzaam in Finance. Het is nú tijd om het verschil te maken. Ontdek in één dag hoe jij als financial impact op de toekomst kunt realiseren. Op woensdag 12 oktober 2022 staat hét NIVE controllerscongres in het teken van een duurzame toekomst. Toonaangevende sprekers zoals Mathijs Bouman (econoom Nieuwsuur), Paul Polman (oud CEO Unilever) en Guido Dubbeld (oud CFO Eneco) presenteren hun visie en ervaringen op het gebied van duurzame economie, ethisch handelen, nieuwe technologie, de ecologische footprint en het (mee)bewegen van mensen in veranderende organisaties. Complexe thema’s waarin jij als financial jouw toegevoegde waarde voor de toekomst kan laten zien.

Bekijk het NIVE Controllerscongres


12 oktober 2022 - Jubileumcongres TOPGGz - Flint Amersfoort

Ter ere van het 15-jarig bestaan, nodigt de Stichting Topklinische GGz professionals, beleidsmakers, bestuurders en patiëntvertegenwoordigers in de ggz uit voor een jubileumcongres op 12 oktober met als thema: 15 jaar TOPGGz; netwerk van experts in complexe zorg. Bij een jubileumcongres mag zowel een schets van het historisch perspectief van TOPGGz als een blik op de toekomst niet ontbreken. Dagvoorzitter Werner Brouwer (voorzitter Stichting Topklinische GGz) opent hier dan ook mee. Kopstukken van belangrijke samenwerkingspartners van TOPGGz, waaronder Ronnie van Diemen (directeur-generaal curatieve zorg, ministerie van VWS), Marjan ter Avest (bestuurder van MIND) en Rieneke de Wit (bestuurder van Centrum voor Consultatie en Expertise) geven aan wat vanuit hun perspectief de meerwaarde van TOPGGz is voor patiënten met complexe zorgvragen en wat de aanbevelingen zijn voor de toekomst. Vooraanstaande professionals van verschillende TOPGGz-afdelingen presenteren hoe zij samen werken aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met complexe zorgvragen. De aansluitende paneldiscussie met hen geeft verdieping in de toegevoegde waarde van de samenwerking in diverse netwerken. Afsluitend zal Ruth Peetoom reflecteren op wat 15 jaar TOPGGz tot nu toe heeft betekend voor de sector en blikt vooruit op wat TOPGGz nog te doen staat. De professionele kijk op zaken wordt tijdens dit programma uiteraard gelardeerd met het perspectief van de patiënt én hun naasten. Ter afsluiting heffen we samen het glas op 15 jaar TOPGGz tijdens een feestelijke borrel.

Bekijk uitnodiging (PDF)


12-14 oktober 2022 - Internistendagen 2022 - MECC Maastricht

Het jaarlijkse internistencongres ‘de Internistendagen’zal dit jaar weer fysiek plaatsvinden in Maastricht. De voorbereidingen zijn al vol in gang voor de Internistendagen 2022, schrijf 12-14 oktober alvast in je agenda en houd de website in de gaten voor meer informatie.

Bekijk congres


13 oktober 2022 - Voorbij het KCC - KCC Congres 2022 - Spant! Bussum

Zet nu de stap naar een klantgerichte, vraaggerichte en mensgerichte overheid op het Klant Contact Centra (KCC) Congres 2022. Met sprekers als Joost van der Wal, Jaap Peters, Daniëlle de Jonge, Arjen Banach en veel interessante praktijksprekers uit de wereld van woningcorporaties, gemeenten en overheden.

Bekijk het KCC Congres 2022


13 oktober 2022 - Nationaal Voetgangerscongres - Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

Het Nationaal Voetgangerscongres is het enige vakevenement waar lopen in alle facetten centraal staat. Het Nationaal Voetgangerscongres stelt zich ten doel vakprofessionals met elkaar te verbinden. Samen kijken naar, praten over en werken aan integrale oplossingen die gezondheid, mobiliteit, leefbaarheid en verblijfskwaliteiten combineren. Kortom, die leiden tot vitale steden en dorpen.Met de uitreiking van de LoopAward. Loop ook op 13 oktober de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle binnen voor het Nationaal Voetgangerscongres!
Nationaal Voetgangers Congres 2022

Bekijk het Nationaal Voetgangerscongres 2022


13 oktober 2022 - Digital Marketing Conference 2022 - Jaarbeurs Utrecht

Frankwatching en NIMA organiseren een gloednieuwe conferentie over digital marketing. Een dag vol inspiratie en kennis: van strategische successen tot slimme online tactieken, maar ook de minder bekende verhalen over marketingmissers komen voorbij. First-party data en content, online gedragsbeïnvloeding, branding versus performance… bij moderne digital marketing komen veel disciplines samen. Hoe houd je het overzicht? Hoe richt je je organisatie slim en wendbaar in? En welke mensen, technologie en skills heb je nodig voor de beste klantervaring? Klaar voor een digitale toekomst? Vind de antwoorden op Digital Marketing Conference 2022.

Bekijk het Digital Marketing Conference 2022


13 oktober 2022 - 2e landelijke DGA-congres - MKB Nederland - AFAS Theater Leusden

Laat u inspireren op het 2e DGA congres, exclusief voor directeur-grootaandeelhouders, op donderdag 13 oktober 2022 vanaf 16.00 uur in het AFAS Theater in Leusden. Op het congres vertellen collega-directeur‑grootaandeelhouders hun verhaal vertellen, hoort u van de politiek wat de plannen zijn voor de komende jaren en ga daarover in gesprek met elkaar en met Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland). In het AFAS theater speelt '14 de musical' over het leven van Johan Cruijff. U kunt daar kaartjes voor kopen om zo de avond voort te zetten en de dag op een 'sportieve' manier te eindigen.

Bekijk het DGA Congres 2022


November 2022


1 november 2022 - PubCom, het Nationaal Congres Publieke Communicatie - Spant! Bussum

PubCom is het jaarlijks congres voor de communicatieprofessional in het publieke domein. Praktijkgericht met actuele cases, inhoudelijke sessies en inspirerende initiatieven in de publieke communicatie en de ontwikkelingen die relevant zijn voor ons vak. Tijdens het congres wordt de Galjaardprijs uitgereikt aan het meest innovatieve project. De Galjaardprijs 2021 is gewonnen door Zorgorganisatie Zuyderland met hun inzending ‘belevende, innovatieve communicatie rondom de coronacrisis in Zuyderland’. Het PubCom 2022 wordt georganiseerd door Logeion samen met verschillende partners.

Bekijk PubCom, het Nationaal Congres Publieke Communicatie


3 november 2022 - Congres Hoogbegaafdheid - Jaarbeurs Utrecht

De zevende editie van het jaarlijks congres over hoogbegaafdheid vindt ook dit jaar weer plaats in Jaarbeurs Utrecht. Mensen die hoogbegaafd zijn, zijn niet alleen maar hoogintelligent, gedreven en nieuwsgierig, ze leggen ook vaak de lat te hoog voor zichzelf, of hun omgeving verwacht te veel van ze. Daarnaast kunnen ze met tal van sociale- en psychologische problemen te maken hebben. Ze zijn "anders" dan hun klasgenoten of collega's en vallen daardoor nogal eens buiten de groep. Hoe je als hulpverlener, begeleider of leerkracht met kwetsbaarheden van hoogbegaafden kunt omgaan, is het centrale thema van deze editie van het jaarlijks congres hoogbegaafdheid. Vooraanstaande wetenschappers en ervaren uitvoerend werkers delen hun inzichten en werkwijzen met betrekking tot deze bijzondere groep mensen.

Bekijk congres hoogbegaafdheid


3 en 4 november 2022 - NVVC Najaarscongres 2022 - Cardiologie - Papendal Arnhem

Na het geslaagde NVVC Voorjaarscongres kijken we alweer uit naar het NVVC Najaarscongres rondom cardiologie dat op 3 en 4 november 2022 zal plaatsvinden te Papendal in Arnhem. Met accreditatie van NAPA, VSR, NVHVV en  NVVC. Save the date!

Bekijk het congres cardiologie


6-9 november 2022 - 9th World Congress on Women’s Mental Health - MECC Maastricht

Het 9e Wereldcongres over Geestelijke Gezondheid van Vrouwen is verplaatst van Melbourne, Australië naar Maastricht, Nederland. Kijk op de website voor meer details

Bekijk congres (EN)


10 november 2022 - Digital Workspace Event 2022 - Jaarbeurs Utrecht

Digital employee experience: de mens centraal. Het event over employee experience, technology & platforms en strategy & performance. Tijdens de 5e editie van deze jaarlijkse conferentie ligt de focus op slimmer werken op intranetten en hybride werkplekken. Leer van 15+ vakexperts en laat je inspireren! Hoor ook meer over de meest urgente uitdagingen van de digitale werkomgeving en hoe technologie een nieuwe cultuur kan faciliteren waarbij de mens centraal staat.

Bekijk congres


Uitgelicht congres

10 november 2022

National Safety at Work Event

Van Nelle Fabriek
Rotterdam
9:30 PM
€200

21-22 november 2022 - Digital Marketing World Forum Europe - RAI Amsterdam

Het Digital Marketing World Forum (#DMWF) brengt de wereldwijde digitale marketing gemeenschap bijeen om de uitdagingen van de digitale toekomst aan te pakken. Volg ook 2 dagen van top-level strategische inhoud en digitale marketing inzichten, netwerken, en discussie van toonaangevende wereldwijde merken.Met meer dan 13 jaar ervaring in het samenbrengen van de wereldwijde digitale marketing gemeenschap om de uitdagingen van de digitale toekomst aan te pakken. Het leveren van 2 dagen van top-level strategische inhoud en digitale marketing inzichten, netwerken, en discussie van toonaangevende wereldwijde merken. Het verkennen van de nieuwste trends en strategieën binnen Digital Marketing en het behandelen van Digital Marketing Technologies, Virtual Reality, Artificial Intelligence, Influencer Marketing, UX, CX, eCommerce, Content Marketing, Data, Analytics, en Mobile. #DMWF Europe is trots op zijn sprekers en biedt een line-up van wereldmerken en de nieuwste voorbeelden & case studies binnen de speciale conferentie tracks. Nu in co-locatie met Influencer Marketing World. Een speciale conferentie voor slimme en creatieve marketeers om hun influencer marketing campagnes naar het volgende niveau te tillen!

Bekijk het Digital Marketing World Forum Europe (#DMWF)


24 november 2022 - Jaarlijks Congres Autisme - editie 2022 - Jaarbeurs Utrecht

Wie autisme heeft, loopt in het dagelijks leven tegen van alles aan. Dit jaar staat het congres Autisme 2022 in het teken van bijkomende psychische en psychiatrische problematiek van mensen met autisme. Vanwege hun niet-typische brein functioneren, is signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding van deze bijkomende problemen tenslotte een hoofdstuk apart. Hoe maak je in iemands gedrag of belevingen onderscheid tussen de problemen die voortkomen uit enerzijds het autisme van die persoon en anderzijds bijvoorbeeld ADHD, psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek of een stemmingsstoornis? En op welke manier maakt dat uit voor de manier waarop je de persoon met autisme tegemoet treedt, de samenwerking met hem / haar aangaat en begeleiding biedt? Het jaarlijkse congres over autisme. Geaccrediteerd door o.a. SKJ en NIP/NVO. Krijg een extra online congres autisme gratis. Praktijkgericht. CRKBO-erkende aanbieder. Breed geaccrediteerd.

Bekijk het congres Autisme


24 november 2022 - Congres Netwerkzorg & Mentale Gezondheid - Prodent fabriek Amersfoort

Veel mensen met complexe en meervoudige vragen over mentale gezondheid dreigen de dupe te worden van wachtlijsten. Hoe kunnen we binnen een buurt, wijk, stad of regio met de bestaande middelen meer kwaliteit leveren en beter samenwerken? Iedere GGZ-instelling, iedere gemeente en zelfs iedere subregio in Nederland doet dit nu op zijn eigen manier. Op diverse plekken in Nederland wordt iedere dag opnieuw het wiel uitgevonden. Het roer moet om. Het congres Netwerkzorg & Mentale Gezondheid is een samenwerking van Kenniscentrum Phrenos, Erasmus Medisch Centrum (EMC), Reinier van Arkel, Boom Psychologie en Psychiatrie RACT en zal plaatsvinden op 24 November 2022 vanuit de Prodent fabriek in Amersfoort. Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP, VVGN, FGzPt, NIP/NVO, VSR, VV&VN, Registerplein en SKJ.

Bekijk het congres


25 november 2022 - Jubileumcongres van de Female Autism Network of the Netherlands (FANN). - TivoliVredenburg Utrecht

De Female Autism Network of the Netherlands (FANN) bestaat 5 jaar. Op vrijdag 25 november organiseren we ons jubileumcongres, in TivoliVredenburg Utrecht. Dit doen we onder auspiciën van het Nationaal Autisme Congres. Diverse nationale en internationale sprekers worden uitgenodigd en zullen vertellen over autisme bij meisjes en vrouwen.

Bekijk het congres

Congressen, symposia en conferenties in 2023


10 januari 2023 - Travel Congress - Thema 2023: Adapting to change - Jaarbeurs Utrecht

17 maart 2023 - Nationaal Autisme Congres


Nog meer congressen, conferenties, seminars en symposiums volgen snel!

Momenteel zijn er al meer dan 50 congressen in Nederland verzameld op de congreskalender. Binnenkort kun je hier nog meer actuele en interessante congressen, conferenties, meetings, symposia, seminars, workshops, masterclasses, webinars, meetings, trainingen, cursussen, workshops en (online) events in 2022 door heel Nederland en België vinden.

Vind congressen op gebied van digitaal, online, data, analytics, social media, marketing, klantcontact, customer service, veranderkunde, verandermanagement, communicatie, HR, HRM, zorg, medisch, health, GGZ, psychiatrie, autisme, jeugdzorg, netwerkzorg, travel, eventmanagement, events, reizen, citymarketing, destinatie management, informatica, destinatiemarketing, toerisme, recreatie, bestuur, financiële hulpverlening, verslavingsproblematiek, ergotherapie, internal auditing, finance, schuldhulpverlening, economie, opvoeding, recht, taal, techniek, pedagogiek, maatschappijwetenschap, sociologie, bedrijfskunde, innovation, finance, sustainability, data science, digital forensics, medisch, cardiologie, oogheelkunde, verpleegkunde, reanimatie, dementie, psychologie, pathologie, microbiologie, klinische chemie, hoogbegaafdheid, thuiszorg, startup, leiderschap, toezicht, management, innovatie, woningbouw, vastgoed, architectuur, toezicht, cybersecurity, privacy, openbare ruimte, wonen, leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, bouwkunde, wetenschap, politiek, levende talen, onderwijs, kunst, muziek, dans, theater, cultuur, cultuurmarketing en nog veel meer thema's en onderwerpen.
Geef je congres, event, masterclass, seminar, symposium of conferentie aan ons door


Mis geen interessant congres, conferentie of event!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief samengesteld met tips over interessante congressen, cursussen en events in jouw vakgebied of thema.


Congresregio's, congressteden en congreslocaties in Nederland en België

Binnenkort kun je hier als congresorganisator ook bijzondere congreslocaties in congresregio's en congressteden van Nederland en België vinden.
Bekijk congressen en congreslocaties in bijv. Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Utrecht, Amersfoort, Arnhem, Zutphen, Groningen, Leiden, Almere, Maastricht, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Tilburg, Antwerpen, Gent, Brugge en veel meer steden en congresregio's in Nederland en België.
Geef ook jouw congreslocatie aan ons door