Belgisch Data Forum Congres 2023 (EN)

30 mrt. '23 — 31 mrt. '23BluePoint Brussel, Brussel

Het Belgian Data Forum 2023 is een strategische conferentie over data, met focus op het worden van een meer datagedreven organisatie, voor dataprofessionals.

Op deze conferentie komen dataprofessionals samen om de meest relevante vraagstukken te bespreken met betrekking tot (onder andere) het succesvol toepassen van datakwaliteit, data-ethiek, metadatamanagement, het creëren van (veilige) data-ecosystemen en de transitie naar een (meer) datagedreven bedrijfsvoering. in deze conferentie helpt u uw datastrategie op orde te krijgen en aan te scherpen.

What's (Your) Next with Data

Binnen het thema What's (Your) Next with Data? werpt het Belgian Data Forum dit jaar een blik op wat de toekomst zal brengen op het vlak van data (driven business) in het algemeen. Voor welke uitdagingen staan we allemaal en welke volgende collectieve datastappen zullen we onherroepelijk moeten zetten?

Maar wat is precies jouw volgende? Wat is de stap die uw organisatie kan - moet en wil - zetten? Het antwoord op deze vraag hangt natuurlijk in grote mate af van de datamaturiteit (volwassenheid) van uw organisatie en, vooral, van het team waarmee u werkt.

Uw volgende stap is dus inherent anders dan die van andere organisaties. Het gaat er dus niet alleen om welke stap we gezamenlijk moeten zetten, maar vooral welke stap voor uw organisatie nu het belangrijkst is om te zetten. Hoe wordt uw organisatie morgen een meer datagedreven bedrijf dan vandaag? En wat kunt u als dataprofessional doen om voorop te blijven lopen?

Leg de basis voor een meer datagestuurde organisatie op het Belgian Data Forum 2023 in Brussel