Symposium Bodem Breed 2024

18 apr. '24, 09:00–17:00Nieuwe Buitensociëteit Zwolle, Zwollevanaf120

Symposium Bodem Breed 2024 heeft als doel kennis te delen, nieuwe inzichten te bespreken en te netwerken.

Programma

Het programma van de dag wordt voor een groot deel bepaald door jullie, want Bodem Breed is niet voor niks voor én door de bodemprofessionals. We hopen dat jullie er ook weer veel zin in hebben en met goede voorstellen komen om er een interessant programma van te maken.

Symposium 2024

Sinds de vorige editie van Bodem Breed is er aan de toestand van de aarde niet veel veranderd. De verandering van het klimaat valt niet meer te ontkennen. Daarmee stapelen de uitdagingen voor de bodem zich op, de crises zijn nog niet voorbij. De wijze waarop we de bodem gebruiken en beheren speelt bij deze uitdagingen een essentiële rol. Daarvoor hebben we ruimte nodig en moeten we integrale keuzes kunnen maken. De vraag van Bodem Breed 2023 is dan ook nog steeds actueel: ‘hoe kan goed bodembeheer en -beleid ons verder uit deze crises helpen?’