Strategisch veranderen en samenwerken bij maatschappelijke opgaven

2 nov. '23 — 7 dec. '23Kasteel Woerden, Woerdenvanaf2495

Collegereeks met Jaap Boonstra, Hans Vermaak, Shirine Moerkerken, Manon de Caluwé, Marc Wesselink, Edwin Kaats, Wilfrid Opheij

We staan voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de energietransitie, de transformatie van het sociaal domein, de woningbouw en de zorg. Dit vraagt om intensieve samenwerking tussen overheden, bedrijven, belangenorganisaties en burgers. Geen partij kan dit alleen. Maar hoe ga je om met een veelheid aan partijen, rollen en motieven? Hoe groepeer je deze partijen rond een opgave? Hoe zorg je ervoor dat ze een netwerk vormen en komen tot gezamenlijke aanpakken? 

Kortom: Hoe werk je betekenisvol samen aan maatschappelijke opgaven?

In zes colleges ontwikkel je kennis en vaardigheden over het samen met andere partijen werken aan de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Met belangrijke deskundigen op dit gebied: Jaap Boonstra, Wilfrid Opheij, Edwin Kaats, Manon de Caluwé, Marc Wesselink, Shirine Moerkerken en Hans Vermaak.

Meld je nu aan!