Ondernemers in en uit de (corona)schulden 2023

6 jun. '23, 09:00–17:00Van der Valk Hotel Breukelen, Breukelenvanaf445

Schuldhulpverlening voor ondernemers (SHVO) vraagt meer kennis dan schuldhulpverlening aan particulieren, is juridisch complexer en ook de levensvatbaarheid van de onderneming moet worden beoordeeld. Dit congres biedt hiervoor de tools en tips.

Aan bod komen onder andere:

  • Ondernemers, (corona)schulden en de zorgplicht van de overheid
  • Betalingsproblemen en armoede onder ondernemers: een onderschat probleem
  • Vroegsignalering van financiële problemen: óók voor ondernemers!
  • Paneldiscussie met onder andere Frank Loois en Ralph van Dam
  • Ondernemers en belastingschulden na de coronacrisis: knelpunten & oplossingen
  • Schuldhulp aan (ex-)ondernemers
  • Vroegsignalering via het platform ‘Ondernemer Centraal’
  • Corona, schulden en stress bij ondernemers
  • Schulden saneren met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
  • Financieringsmogelijkheden voor ondernemingen in zwaar weer