Omgevingsvergunning NL 2024

18 sep. '24, 09:00–16:00New Babylon, Den Haagvanaf899

Dé studiedag over nieuwe Omgevingswet in de praktijk

Praktische handvatten & praktijkervaringen Nieuwe Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet dan écht in werking getreden. Wat zijn de eerste ontwikkelingen en praktijkervaringen? Waarmee moet u als gemeente en aanvrager van een omgevingsvergunning rekening houden? Welke aandachtspunten, uitdagingen én kansen bieden de nieuwe vergunningsaanvragen?

In 1 dag wordt u door dé omgevingsexperts en koplopers volledig bijgepraat over de actuele stand van zaken rondom DSO, Kostenverhaal, BOPA, Participatie en Klimaatadaptatie. U hoort de feitelijke ervaringen en lessons learned van de nieuwe vergunningsaanpak. Ontdek uw kansen en aandachtspunten tijdens dit event van SPRYG Real Estate Academy.Highlights:

  • Update actuele ontwikkelingen Omgevingswet
  • Het Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Participatie, Kostenverhaal en financiële bijdragen
  • Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA) en Klimaatadaptatie
  • Feitelijke ervaringen en lessons learned uit de praktijk
  • Volop netwerkmomenten