Campussen en Innovatiedistricten 2024

15 mei '24, 09:00–16:30Duurzaamheidsfabriek, Dordrechtvanaf899

In 1 dag op de hoogte van de kansen in campusontwikkelingen!

Volop kansen voor nieuwe innovatiedistricten en campussen

Campussen en innovatiedistricten zijn zeer kansrijk. Als economische aanjagers en voor stadsontwikkeling. Hoe initieert en faciliteert u de ontwikkeling van een kennisecosysteem of science park? Hoe zorgen innovatiedistricten voor levendige en sterke binnenstedelijke gebieden? Hoe ziet de triple helix eruit: de samenwerking tussen gemeente, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, alsmede ontwikkelaars en investeerders? Waar liggen uw kansen en aandachtspunten? Dat hoort u op deze 5e editie.

Op deze unieke studiedag van SPRYG Real Estate Academy delen topexperts hun kennis, visie en ervaring van de realisatie van innovatiedistricten en campussen met u. U krijgt van o.a. IADP een (inter)nationaal overzicht van belangrijke ontwikkelingen. We kijken naar het Nederlandse vestigingsklimaat en naar kansrijke start-up campussen. Met aandacht voor de succesfactoren, missers en lessons learned.

In 1 dag:

  • IADP: (inter)nationale marktoverview & kansen in Campussen & Innovatiedistricten
  • Vestigingsklimaat & aantrekken buitenlandse bedrijven
  • Businesscase innovatiedistricten & community building
  • Kansrijke start-up campussen & innovatiedistricten aan het woord
  • Topgesprek: meerwaarde campussen voor stedelijke ontwikkeling