Aanpak Participatie Omgevingswet

29 mei '24, 08:30–16:00New Babylon, Den Haagvanaf999

Alle handvatten voor effectieve aanpak van participatietrajecten!

Hoe realiseert u een effectief en zorgvuldig Participatieproces?

De nieuwe Omgevingswet maakt participatie bij de meeste vastgoedprojecten verplicht. De eerste ervaringen zijn zelfs veelbelovend. Een goed participatietraject vergroot de langetermijnwaarde van vooral complexe projecten, zoals binnenstedelijke herontwikkeling en gebiedsontwikkeling.

De nieuwe wet biedt echter geen richtlijnen voor de wijze van participatie. Het is aan gemeenten en initiatiefnemers (corporaties, ontwikkelaars en eigenaren) om dit te concretiseren. Hoe realiseert u een succesvolle participatie? Hoe richt u een zorgvuldig participatieproces in? In 1 dag krijgt u als gemeente en initiatiefnemer effectieve, praktische handvatten en zelfs een gestructureerd toetsingskader. Kortom, met deze populaire cursus van SPRYG Real Estate Academy realiseert u een zorgvuldig participatieproces dat van meerwaarde is voor uw projecten.


Wat leert u?

  • Participatiestrategieën: rollen, belevingswereld en communicatie
  • Effectief gestructureerde participatie & toetsingskader
  • Participatievormen: Burgerparticipatie & Overheidsparticipatie en Motiveringsplicht
  • Online participatietrajecten
  • Praktijkcase: aanpak binnenstedelijke herontwikkeling